Print this Page

Association des Brigadiers et Agents de Police de Madagascar

Lien Permanent pour cet article : http://www.policenationale.gov.mg/?page_id=699

ASSOCIATION DES EPOUSES DE POLICIERS ET FEMMES POLICIERES DE MADAGASCAR

Namboly hazo teny amin’ny Toby Fitaizana Zaza Kambotin’ny Polisim-pirenena eny AMBANITSENA ny Fikambanan’ny Vadin’ny Polisy sy ny Vehivavy Polisy eto Madagasikara. Fambolen-kazo notarihin’ny Filohan’ny Fikambanana, Ramatoa MAMPIANINA Lantosoa sy ny Mpikambana ao amin’ny Birao, miara-miasa aminy.

Voir la page »