Print this Page

LALAO ADELINE AIMME

FILAZANA FAMPIKAROHANA

Anarana sy fanampiny : LALAO ADELINE AIMME

Daty sy toerana nahaterahana : : 28/11/1966 TANY BETROKA

Zanak’I : BOBA (efa maty)

Sy : TSITEVA ADELAÏDE

Laharana kara-panondro : 515.012.027.861 du 03/11/2000 natao tao Fort dauphin

Adiresy fantatra farany : BATIMENT PROVINCIAL ISOTRY

ANTONY : FISOLOKIANA

Marihina ihany koa fa ity vehivavy voatonona anarana etsy ambony ity dia gadra nitsoaka ny fonjan’ny Manjakandriana ary mbola vorohirohy ihany koa amin’ny raharaha maro izay naharaisana fitarainana (fandrahonana ho faty, Vono sy ratra, hery setra sy hetraketraka)

Ny laharana azonao antsoina raha misy vaovao tiana ampitaina : 034 04 062 59

Lien Permanent pour cet article : http://www.policenationale.gov.mg/?page_id=10363