«

»

Sep 06 2019

Print this Article

FARITRA SAVA : MITANDRO NY FAHADIOVANA IHANY KOA NY POLISY AO AMIN’NY FARITRY SAMBAVA

FARITRA SAVA : MITANDRO NY FAHADIOVANA IHANY KOA NY POLISY AO AMIN’NY FARITRY SAMBAVA

Anisan’ny andraikitra sahanin’ny Polisim-pirenena ihany koa ny sehatry ny fahadiovana. Nisy araka izany ny fiaraha-miasa nataon’ny Polisy sy ny fokonolona ao amin’ny faritra SAVA tamin’ny fanadiovana ny « canal » amin’ny lalana Ambodisatrana iny mialohan’ny hanamboarana azy. Tsy vita hatreo anefa ny asa fa niitatra hatrany amin’ny fanadiovana ny tananan’i Sambava. Velombolo tanteraka ny mponina any an-toerana ary nankasitraka ny Polisim-pirenena tamin’ny fihetsika nasehon’izy ireo.

Lien Permanent pour cet article : http://www.policenationale.gov.mg/?p=13868