«

»

Août 12 2019

Print this Article

Valan-dresaka izay nataon’ny « OMC » na ny « Organe Mixte de Conception », notarihin’ny lehiben’ny Distrika teny an-toerana izay notronin’ny Solom-bavambahoaka voafidy tao Ambohimahasoa

Nisy ny vaovao niparitaka tamin’ny tambazotra serasera « facebook » mahakasika ny nahafatesana olona miisa roa (02) izay voalaza fa dahalo mampitaraina ny mponina ao ambohimahasoa ny andron’ny 07 aogositra 2019 teo, ary ny nampidirana ny omby miisa folo tsisy taratasy tany amin’ny « fourrière », ka nahavoatonotonona ny Polisy tao Ambohimahasoa, dia nisy ny valan-dresaka izay nataon’ny « OMC » na ny « Organe Mixte de Conception », notarihin’ny lehiben’ny distrika teny an-toerana izay notronin’ny solom-bavambahoaka voafidy tao Ambohimahasoa, sy ireo lehibe tompon’andraikitra Miaramila, Zandary ary Polisy izay natao isahana ny fandriam-pahalemana eny amin’iny faritra iny. Marihina ihany koa fa nijoro nitondra ny fanazavana niaraka tamin’ireto vondrona « OMC » ireto ihany koa ny Ben’ny tanàna avy ao Ankafina-Tsarafidy izay tsy iza fa rahalahin’ny iray amin’ireo olona namoy ny ainy tao anatin’ny raharaha ity.
Nandritra izany valan-dresaka izany no nitondran’ny OMC ny fanazavana mahakasika ity raharaha ity ary nanambarany fa tsy misoratra velively amin’ireto olona mitonona ho tompony ireto ny omby izay nogiazana any amin’ny « fourrière », ary tsy misoratra velively ao anatin’ilay bokin’omby izay nogiazana nanaovana fanadihadiana ihany koa ireo omby folo izay tratra ireo ; bokin’omby izay nasehon’ny sefo distrika nadritra ny valan-dresaka izay nataony entina andisoana ny filazana fa efa narina na nodorana mba tsy hisian’ny porofo.
Ny ben’ny tananan’Ankafina-Tsarafidy, izay fianakavian’ireto olona namoy ny ainy moa dia niezaka nandamina ity raharaha ity tamin’ny fanolorana lelavola mitentina 1.000.000 ar ho an’ireo Polisy tao Ambohimahasoa. Izay fihetsika izay dia nataony teo anatrehan’ny Ramatoa solombavambahoaka, ny lehiben’ny distrika ary ireo manamboninahitra teo anivon’ny OMC. Nogiazan’ingahy Komisera io vola io ary efa nasaina nateriny any amin’ny lehiben’ny distrika.
Ankoatr’izay dia nandray anjara fitenena ihany koa ny solombavam-bahoaka voafidy teny an-toerana, nitondra ny teny fisaorana hoa an’ireo mpitandro ny filaminana amin’ny ezaka fampandriana fahalemana eny amin’iny faritra iny satria dia efa nampikaikaika ny mponina mihintsy ireo asan-dahalo izay nampitondra faisana azy ireo teo aloha teo.
Fantatra ihany koa nandritra ny fanadihadiana izay natao fa efa nahazoana ango-baovao ireto olona ireto fa anisan’ny lehiben’ireo dahalo izay mampitondra faisana ny faritra Isandra, Tsarafidy, morafeno, Mampitàna sy Alakamisin’Ambohimaha ary efa nametrahan’ny fokonolona taratasy fitarainana teny anivon’ny mpitandro ny filaminana ka nahatonga ny fidinana teny an-toerana niaraka tamin’ny « ordre de perquisition » ara-dalàna ka nahatratrarana ireo omby ireo.
Na dia eo aza ireo tranga izay voalaza etsy ambony ireo sy ny angom-baovao izay voaray eo am-pelatanana, ny Ministry ny Filaminam-bahoaka, manoloana ny fiampangàna mivantana ireo Polisy eo ambany fiadidiany izay miasa ao Ambohimahasoa, dia nanapa-kevitra sy efa nandefa Polisy mpanao fanadihadiana avy ao amin’ny « Inspection Générale de la Police Nationale » mba hamantatra ifotony ny zava-misy marina. Manoloana ireo endrika mety ho fisian’ny kolikoly ao anatin’izao raharaha izao, ny Ministera dia manolo-tanana ny amin’ny mba hisian’ny fanadihadiana avy ao amin’ny BIANCO. Aorian’ny fanadihadiana dia hanome ny fanehoankeviny ara-pomba ofisialy ny Ministera.

Lien Permanent pour cet article : http://www.policenationale.gov.mg/?p=13531