«

»

Juin 26 2019

Print this Article

DIVISION CYBERCRIMINALITE: NOSAMBORIN’NY POLISY ILAY LEHILAHY SAIKA HANAPARITAKA SARY MAMOAFADY TAO AMIN’NY FB

DIVISION CYBERCRIMINALITE: NOSAMBORIN’NY POLISY ILAY LEHILAHY SAIKA HANAPARITAKA SARY MAMOAFADY ATO AMIN’NY FB

Vehivavy 01 no tonga tao amina tranombarotra mivarotra finday ary nilaza fa misy fahasimbana ny finday izay novidiany tao ihany. Noraisin’ilay teknisiana tao ilay vehivavy ka nolazainy fa mila jereny ilay finday. Rehefa nojeren’ity lehilahy ity ilay finday dia nataony “copie” tao aminy avokoa ny sarin’ilay vehivavy no sady nanamboatra ilay finday izy. Fotoana fohy taty aoriana dia nisy “compte fake” nandefa hafatra tao amin’ny « compte fb » an’ilay vehivavy ary nilaza fa mila manome vola 4 000 000 ar izy raha tsy izany dia haparitany eto amin’ny tambazotra ireo sary manokana an’ilay vehivavy. Tsy niandry ela ilay vehivavy fa nitory teny amin’ny Polisy. Nandeha ny famotorana ka rehefa natao ny paik’ady rehetra dia tratra ilay lehilahy nampiasa “compte fake” nampihorohoro ilay vehivavy. Niaiky ilay tovolahy fa nalainy tao amin’ilay finday namboariny ny sarin’ilay vehivavy ary saika haparitany ato amin’ny tambazotran-tserasera raha tsy mandoa ny vola izay takiany ilay vehivavy. Efa natolotra ny fampanoavana moa ity farany ary efa nidoboka eny Antanimora.

Lien Permanent pour cet article : http://www.policenationale.gov.mg/?p=13189