«

»

Juin 11 2019

Print this Article

PANTEKOSTA IEREN-DOZA

PANTEKOSTA IEREN-DOZA

Pantekosta ieren-doza no tanjona tratrarin’ny Polisim-pirenena amin’ny ankapobeny manerana ny Nosy fa indrindra ny avy etsy amin’ny Komisaria Foibe eto Antananarivo Renivohitra (C.C. ANTANANARIVO) sy ireo Komisarian’ny Polisy miisa 08 ary ireo Paositrin’ny Polisy miisa 04.
Hita taratra eny amin’ny toerana rehetra ny Polisy misahana ny fifamoivoizana sy ireo misahana ny fitandroana ny filaminana amin’ny alalan’ny Fisafoana.
Efa andraikitry ny Polisy ny Fiarovana ny ain’ny Vahoaka sy ny fananany, ny Fandrindràna ny Fifamoivoizana. Amin’ny maha fety ny andro dia vao mainka nohamafisina izany fomba fiasa izany mba hananan’ny vahoaka toky tanteraka fa tsy afa-misaraka amin’izy ireo ny Polisim-pirenena na Andro na Alina ary eny amin’ny toerana rehetra eny.
Manentana hatrany ny eo anivon’ny Polisim-pirenena ny mba hitandreman’ny tsirairay amin’ny tsy tokony hisotroan’ny Mpamily fiara TOAKA mba hisorohana ny LOZA izay mety hitranga. Koa miangavy ny rehetra hampandre avy hatrany ny Polisy akaiky azy na miantso raha misy ny trangan-javatra miseho sy hita eny rehetra eny ka manohintohina ny filaminam-bahoaka.

Lien Permanent pour cet article : http://www.policenationale.gov.mg/?p=13071