«

»

Oct 23 2012

Print this Article

Fitokanana ny FIP Antsirabe

Notokanana tamin’ny Zoma, 19 Octobre 2012 ny Force d’Intervention de Police (FIP) ANTSIRABE.

Tonga nanome voninahitra  sy nanokatra ny lanonana tamin’ny fomba ofisialy ny Minisitry ny filaminana anatiny sy ny Tale jeneralin’ny Polisim-pirenena ary ireo tale sy lehiben’ny sampandraharaha isan-tsokajiny.

Nanatrika io fotoana io ihany koa ny lehiben’ny Faritra vakinakaratra  izay nisolotena ny filohan’ny fahefana avon’ny tetezamita.

Tamin’ny fandraisam-pitenenan’ny tale jeneralin’ny Polisim-pirenena no nilazany fa ho toby filamatra io tobin’ny FIP vaovao io ka mba ho  polisy mendrika tokoa no miasa ao. Nampahery ny polisy izay handray ny asany ao izy satria mafy ny asa miandry ao.

Ny lehiben’ny faritra kosa dia nilaza fa dingana lehibe izao vita izao ka mendrika hoderaina sy omen-tànana ary nitondra fisaorana avy amin’ny vahoakan’ny vakinankaratra ny tenany.

Niarahaba manokana ny vahoakan’ny Vakinankaratra kosa ny Minisitry ny filaminana anatiny satria nitady toko tokoa izy ireo ka sendra vato.Nanamafy ny fahavononan’ny Polisim-pirenena hiady amin’ny tsy fandriam-pahalemana ny tenany ary toky no nomena fa hizotra amim-pilaminana amin’izay ny fandriam-pahalemana mialoha sy mandritra ary aorian’ny fifidianana. Nasiany teny ihany koa ny fisaorana ny lehiben’ny faritra sy ny ben’ny tanàna ny amin’ny fahavononan’izy ireo handray ity tobin’ny Polisy vaovao ity ka nanomezany ny tany nananganana izany. Mbola tsy ampy ny ho manaram_penitra io toby io noho ny hakelezan’ny toerana ka mangataka izy mba hitarina ny tany izay nomena ny Polisy satria na ny toerana asiana ny tranon’ireo mpitandro ny filaminana miasa ao aza tsy misy. Manantena ny fitohizan’ny fiaraha-miasa amin’ireo malala Tanana isan’ambaratonga ny minisitra ary nampanan-tena vokatra tsara ho an’ny vahoaka.

Nitohy ny harivan’io ny fotoana izay natao tao amin’ny IMPERIALE  tao Antsirabe antampontanana ka dinik’asa hanatsarana ny asan’ny Polisim-pirenena no natao tamin’izany izay teo amin’ny fitarihan’ny Minisitry ny filaminana anatiny sy ny tale jeneraly ary ireo tale sy lehiben’ny sampandraharaha isan-tsokajiny.

Nodinihina tamin’izany ireo tranga isian’ny olana amin’ny asa ataon’ny Polisim-pirenena izay nitadiavana vahaolana avy hatrany ka hampiharina tsy ho ela; isan’ny vahaolana nivoitra tamin’izany ny fampiofanana ny polisy mahakasika ny  asa izay sahaniny sy ny fitadiavana vahaolana amin’ny famatsiana fitaovana ireo Biraon’ny polisy izay hita sy tsapa fa tena tsy ampy ary ny fampanjakana ny lalàna mifehy ny polisy amin’ireo izay amperin’asa.

Lien Permanent pour cet article : http://www.policenationale.gov.mg/?p=1185

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.